slider »

Natomboka anio ny asa fanamboarana ny toeram-pialam-boly eny Ankaditapaka

Natomboka anio ny asa fanamboarana ny toeram-pialam-boly eny Ankaditapaka

auteur jona 3, 2014 Commentaires fermés

Novàna ho sehatra maitso ny dobo filomanosana eny Ankaditapaka Ankadifotsy ary natao ho toeram-pialamboly. Efa ela mantsy no tsy nampiasaina ny toerana na dia midadasika aza. Vola roa hetsy Euros no teti-bidim-panamboarana. Ny orinasa

Read More »
Fanentanana mahakasika ny « sachets plastiques »

Fanentanana mahakasika ny « sachets plastiques »

auteur jona 2, 2014 Commentaires fermés

Ho fanatsarana ny tontolo iainana sy hikajiana ny fahadiovana, dia tsara ny mahafantatra fa ireny « sachet plastique » ireny, dia tsy mety levona an-taonany maro raha ariana any anaty lakandrano na tatatra. Sady

Read More »
Atrik’asa momba ny rafitra RF2

Atrik’asa momba ny rafitra RF2

auteur may 30, 2014 Commentaires fermés

Tatitra momba ny atrik’asa mahakasika ny rafitra fikojana ny rano sy ny fahadiovana (RF II) izay natao tao amin’ny Bureau Municipal d’Hygiène (BMH) Isotry ny tontolo andron’ny Alarobia faha 28 may 2014. Teo ambany

Read More »
Ny andraikitry ny tsirairay amin’ny fanadiovana ny renivohitra

Ny andraikitry ny tsirairay amin’ny fanadiovana ny renivohitra

auteur may 30, 2014 Commentaires fermés

Tapitra izay ny roa volana napetraky ny Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo hanesorana tanteraka ny fako eto an-drenivohitra. Hampahatsiahivina fa ny fanalàna ny fako ao anatin’ny roa volana no vinan’asa voalohany napetraky ny Filohan’ny Delegasiona Manokana

Read More »
Fiaraha-miasan’ny Fitondram-panjakana – CUA- FER- MINTP

Fiaraha-miasan’ny Fitondram-panjakana – CUA- FER- MINTP

auteur may 20, 2014 Commentaires fermés

Noho ny fiara miasan’ny Fitondram-panjakana, ny Ministeran’ny Asa vaventy, ny Fond d’Entrerien Routier (FER) ary ny Commune Urbaine Antananarivo (CUA), dia misy ny fiaraha-misalahy eo amin’ ny telo tonta mikasika ny Fanamboaran-dalana eto Antananarivo

Read More »
Fiaraha-miasan’ny Kaominina sy ny Guanomad

Fiaraha-miasan’ny Kaominina sy ny Guanomad

administrateur may 16, 2014 0

Vita sonia ny Alatsinainy 28 avrily lasa teo tetsy amin’ny Lapan’ny tananan’antananarivo renivohitra ny fifanarahana teo amin’ny fiadidiana ny tananan’antananarivo renivohitra sy ny orinasa Guanomad. Ny filohan’ny Delegasiona manokana mitarika ny tananan’Antananarivo renivohitra Ny

Read More »
Ady amin’ny fifohana sy fidorohana zava-mahadomelina

Ady amin’ny fifohana sy fidorohana zava-mahadomelina

administrateur may 16, 2014 0

Mazàna ny fifohana sigara, na fidorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana alikaola, dia fitaovana ataon’ny mpitia sy mpandala azy ho fanalana sorisory, fialamboly, ary fanadinoina ny vesatry ny fiainana. Rehefa tafaraka amin’ny toerana iray ny

Read More »
Sosialim-bahoaka

Sosialim-bahoaka

administrateur may 16, 2014 0

Asa sosialy maro no  sahanin’ny Fiadidiana ny Tanànan’ Antananarivo ary mahazo tombotsoa  avokoa ny mponina, indrindra ireo vahoaka sahirana. Ny Bureau Municipale d’Hygiène (BMH) Isotry  ohatra, dia misokatra ho an’ny rehetra. Etsy an-daniny, ny

Read More »
Fanamboaran-dàlana: anisan’ireo vinan’asa sivin’ny Kaominina

Fanamboaran-dàlana: anisan’ireo vinan’asa sivin’ny Kaominina

administrateur aprily 20, 2014 0

Vinan’asa sivy no entina handaminana ny tanànan’Antananarivo renivohitra ao anatin’ny 6 na 7 volana. Fohy ezaka no fotoana hanatanterahana izany ,izay mitaky fanaovana dingan-dava. Efa hita soritra amin’izao fotoana ny fiovana, raha eo amin’ny

Read More »